Tirdzniecības telpas

Tirdzniecības telpas


Visas tirdzniecības telpas ir iznomātas.

Biroju telpas              Noliktavu/Ražošanas telpas              Tirdzniecības telpas